Opětovné využití a recyklace

 
 
 
 

Opětovné využití a recyklace

Prodloužení životnosti výpočetní techniky jejím znovupoužitím se všeobecně považuje za nejšetrnější způsob recyklace s ohledem na životní prostředí a s přihlédnutím na to, kolik energie se investuje do zpracování těchto zařízení.

CSI Lifecycle Europe je oficiální MAR partner společnosti Microsoft. Staráme se o to, aby byla všechna zařízení připravená k opětovnému využití na sekundárním trhu, kam je umisťujeme prostřednictvím našich ověřených obchodníků.

 

Avšak v případech, kdy zařízení není způsobilé na další prodej, se snažíme využít základní komponenty na náhradní díly. Zbytek recyklujeme v souladu s platnou legislativou. Zaměřujeme se na demontáž a zneškodnění vadných částí zařízení v souladu s evropskou normou WEEE a příslušnými zákony ČR prostřednictvím našich partnerů.