Sanitizace dat

 
 
 
 

Sanitizace dat

Ochrana dat na úrovni sanitizace je velmi důležitá, protože jakékoliv narušení citlivých dat může vystavit Vaši společnost nechtěné publicitě, žalobě, nebo dokonce pokutám. Likvidace dat by měla tvořit důležitou součást Vaší bezpečnostní politiky.

Cílem každé organizace je zajistit co možná nejvyšší úroveň zabezpečení svých sítí, aby se ochránila citlivá data před narušením. Občas se ale nehledí na to, co se děje s citlivými daty na pevných discích a jiných paměťových médiích při likvidaci zařízení na konci jejich životního cyklu.

Interní bezpečnostní předpisy některých organizací nedovolují, aby výpočetní technika opustila budovu ani z důvodu její likvidace. Pro tyto případy má CSI Lifecycle Europe připravený speciální kamión s mobilní drtičkou, která zařízení zneškodní před zraky zákazníka. Náš přístup je založený na úspěšném modelu DDRV využívaným společností EPC (součást celosvětové skupiny CSI) v Severní Americe, kde už byly úspěšně zlikvidovány tisíce pevných disků.

DDRV disponuje dvěma speciálně navrhnutými drtičkami, které jsou schopné skartovat pevné disky na velikost 30 mm v případě komerčních dat, nebo na 6 mm v případě velmi citlivých dat, což je v souladu se zákonnými normami. To, že můžeme vykonat celý proces v sídle klienta, může minimalizovat Vaše obavy z narušení bezpečnosti a data nikdy neopustí prostory Vaší firmy.

Abychom zajistili Vaši absolutní spokojenost, DDRV je vybavené speciálním kamerovým systémem, který nahrává celý proces skartace. Nejenom že se celý postup nahrává, ale natočí se i sériové číslo každého produktu, aby byla kontrola stoprocentní. Na konci zákazník dostane zprávu s certifikátem o likvidaci podle příslušných bezpečnostních standardů.

Pro společnosti, které preferují další využití svých pevných disků, ale stále chtějí vymazat veškerá data, nabízí CSI Lifecycle Europe možnost vymazávání dat přímo před zraky zákazníka. Můžeme poslat své školené pracovníky s bezpečnostní prověrkou přímo k Vám do firmy, aby vykonali hromadné vymazání dat z Vašich IT zařízení. Jako Zlatý partner firmy Blancco používáme na tyto účely špičkový software, který pravidelně získává nejvyšší certifikáty platné pro bezpečnostní složky jako jsou NATO, USA Department of Defense, NBÚ, atd.

Proč nepožádat CSI Lifecycle Europe o cenovou nabídku na likvidaci Vašich dat?